Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Tuesday 13 June at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Wednesday 14 June at 8am the latest.

SHOP: Connecting Software and Hardware Opportunities to Performance Engines

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration October 2016 - September 2018
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har samverkat med innovationsnoden MobilityXLab med parterna CEVT, Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity. I ett första skede har SHOPs designkoncept påverkat MobilityXLab i tillämpliga delar. Därefter har SHOP genomfört följeforskning av MobilityXLab genom intervjuer med parterna och entreprenörerna. Följeforskningen har visat att den huvudsakliga utmaningen ligger i att koppla samman den öppna innovationsprocessen med fordonsindustrins olika interna processer.

Expected results and effects

MobilityXLab har etablerats och genomfört 2 omgångar med antagning av startups. Via följeforskning och studiebesök har konceptet utvärderats och jämförts med liknande verksamheter internationellt. Fyra möjliga strategier för vidareutveckling av MobilityXLab har där tagits fram. Den nuvarande verksamheten kan närmast karakteriseras som Mentor med dragning mot Matchmaker. Det är en riskfylld position då den är minst värdeskapande.

Planned approach and implementation

Projektet har bedrivits i tät samverkan mellan RISE forskare och projektparterna. I det första skedet identifierades ett antal hinder för att ta in externa digitala innovationer i fordonsindustrin, varefter ett designförslag togs fram och förfinades i samverkan med parterna. När MobilityXLab etablerades deltog även dess föreståndare som adjungerad på projektmötena. I slutfasen genomfördes ett par studieresor till och andra kontakter med internationella acceleratorer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-03189

Page statistics