Saintshield DX3-Bulletproof

Reference number
Coordinator SAINTPRO AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2016 - April 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for graphene
Call SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt sommar 2016

Purpose and goal

Förstudien avsåg tillverkning av kompositmaterial med polykarbonat (PC) och grafen med erfoderliga egenskaper för skottsäker säkerhetsutrustning, och genomfördes av Saintpro AB och 2D fab AB, samt Bobeplast AB. I projektet framställdes grafenflagor som blandades med PC och formsprutades i form av skivor med olika ytegenskaper. Resultatet av förstudien blev mycket lyckat och vi har höjt vår kompetens inom detta område. Vi har även byggt en värdekedja med företag som kan tillverka PC/grafen-kompositer i större skala i form av pellets. Ett flertal prospekts är mycket intresserade av den typ av skottsäkra produkter vi ämnar att producera framöver.

Expected results and effects

Resultaten stärker förhoppningarna att kunna tillverka PC/grafen-kompositer med egenskaper för skottsäker personlig säkerhetsutrustning. Vi är mycket nöjda med förstudien som visade att det är möjligt producera och framställa ett material som kommer vara till stor användning även i framtida produkter. Nästa steg blir att hitta rätt blandning för att kunna uppfylla de ballistiska kraven. Även våra samarbetspartner fick också svar på att deras maskinpark klarade av att framställa produkter med grafen. Projektet har lett till ett ökat intresse för grafen hos dem.

Planned approach and implementation

PC och grafen, med olika ytegenskaper och inblandning, framställdes och pelleterade av 2Dfab AB. Bobeplast AB formsprutade materialet i form av skivor.Två försöksomgångar med genomfördes under förstudien. Högskolan Dalarna utvärderade och testade materialet.Resultat visade en förbättring gentemot ren PC. Testskjutningar på skivor av ren PC och PC/Grafen genomfördes av Saintpro. Utgångshålen på skivorna analyserades, där vi såg en förbättring på skivor med PC/Grafen gentemot skivor i ren PC.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.