QuickTag

Reference number 2015-03943
Coordinator Luleå tekniska universitet - Avd. för Arbetsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration September 2015 - May 2016
Status Completed
Venture Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Call Strategic innovation program PiiA - summer 2015

Purpose and goal

Syftet med projektet QuickTag var att följa implementeringen av en mobil industriapplikation i verklig miljö för att studera effekter, problem och attityder samt bygga ett utökat konsortium för ett större fortsättningsprojekt. Studien har identifierat tydliga nyttoeffekter men också ett antal utmaningar och fallgropar som bör kunna arbetas bort med utökad funktionalitet i vissa fall, och med förändrat arbetssätt i andra fall. Ett flertal industrier har visat stort intresse för att medverka i ett fortsättningsprojekt.

Expected results and effects

Den mobila applikationen QuickTag, som i grunden är ett resultat från ett större forskningsprojekt: Framtidsoperatören, har varit möjlig att testa i verklig miljö med gott resultat. Lönsamheten ansågs vara god. Boliden Aitik har därför tagit beslut om att driftsätta applikationen som ett nytt verktyg och arbetssätt för samtliga operatörer i anrikningsverken under året 2016. Den förväntade effekten är mer engagerade medarbetare samt bättre uppföljning och kontroll av problem och därmed bättre möjlighet till att förebygga framtida problem och minska driftsstoppskostnader.

Planned approach and implementation

Implementeringen av den mobila applikationen QuickTag i Boliden Aitik, samt testanvändningen i mindre skala (10 operatörer) har följts och utvärderats i form av samtal, intervjuer och enkäter. Sju olika teman har fokuserats: effektivitet, kostnader, problem, kontroll kontra stöd, användbarhet, förbättringsmöjligheter och informationssortering. 10 intervjuer har genomförts med systemutvecklare, uppdragsgivare, samt användare från olika områden och ansvarsnivåer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.