QuickTag

Diarienummer 2015-03943
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd. för Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - summer 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet QuickTag var att följa implementeringen av en mobil industriapplikation i verklig miljö för att studera effekter, problem och attityder samt bygga ett utökat konsortium för ett större fortsättningsprojekt. Studien har identifierat tydliga nyttoeffekter men också ett antal utmaningar och fallgropar som bör kunna arbetas bort med utökad funktionalitet i vissa fall, och med förändrat arbetssätt i andra fall. Ett flertal industrier har visat stort intresse för att medverka i ett fortsättningsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Den mobila applikationen QuickTag, som i grunden är ett resultat från ett större forskningsprojekt: Framtidsoperatören, har varit möjlig att testa i verklig miljö med gott resultat. Lönsamheten ansågs vara god. Boliden Aitik har därför tagit beslut om att driftsätta applikationen som ett nytt verktyg och arbetssätt för samtliga operatörer i anrikningsverken under året 2016. Den förväntade effekten är mer engagerade medarbetare samt bättre uppföljning och kontroll av problem och därmed bättre möjlighet till att förebygga framtida problem och minska driftsstoppskostnader.

Upplägg och genomförande

Implementeringen av den mobila applikationen QuickTag i Boliden Aitik, samt testanvändningen i mindre skala (10 operatörer) har följts och utvärderats i form av samtal, intervjuer och enkäter. Sju olika teman har fokuserats: effektivitet, kostnader, problem, kontroll kontra stöd, användbarhet, förbättringsmöjligheter och informationssortering. 10 intervjuer har genomförts med systemutvecklare, uppdragsgivare, samt användare från olika områden och ansvarsnivåer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.