Pharmacologyproject Nasalis (Resebidrag Eureka ,Island)

Reference number 2015-04542
Coordinator PARTNERS FÖR UTVECKLINGSINVESTERINGAR INOM LIFE - Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB
Funding from Vinnova SEK 15 000
Project duration August 2015 - October 2015
Status Completed
Venture Resebidrag EUREKA och Eurostars
Call Resebidrag EUREKA

Purpose and goal

Projektet syftar till att etablera ett samarbete mellan P.U.L.S. AB i Sverige och Islands Universitet för att skapa projektstruktur kring en ny innovationsplattform. Flera års forskning vid Islands Universitet har lett fram till en ny teknologi för läkemedelsadministrering. P.U.L.S. AB har under 13 år framgångsrikt fört nya innovationer från idé till stabila bolag som exciterats in i big pharma för marknadsintroduktion. Mötet genererade en bra dialog mellan samtliga parter som nu gått vidare med utvärdering av potentiella samarbetsprojekt.

Results and expected effects

Samtliga mål uppfylldes inom ramarna för anslaget. En strategisk plan är framtagen för hur samarbetet mellan Islands universitet, Haranja och PULS skall se ut framgent. Man har börjat analysera potentiella samarbetsprojekt och en plan för hur man verifierar projekt och teknikplatform har utformats.

Approach and implementation

PULS har under 2 dagar sammanträtt på Island med Haranja och Islands universitet för att utvärdera projektstruktur, genomförande och upplägg för en eventuell framtida Eurekaansökan. Mötet har även genererat en grov skiss för pathway to market för de potentiella projekten.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.