Mentor4Research 2014

Reference number 2013-02348
Coordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration May 2013 - November 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet att vara en ´katalysator för kommersialisering av forskningsresultat´ märks på lång sikt. Uppskattas ha gett en god start även detta år med flertalet forskare som har utvecklats väl. Måluppfyllelsen för de kortsikiga målen (deltagare, engagemang, best practive, utvärdering, nya universitet) har varit god.

Results and expected effects

Måluppfyllnad för året har varit god. Deltagare har överlag som tidigare varit mycket positiva till programmet (forskare 9,2 och mentorer 8,8 på skala 1-10). Effekterna av ökad kommersialiering forskningsresultat är mer långsiktiga..

Approach and implementation

Varje utvald forskare har fått en handplockad affärsmentor. Utöver individuella möten mellan forskare och mentorer har flera regionala möten samt en nationell träff. Varje forskare har haft tillgång till ett s k Reseomkostnadskonto a 30 000 kr för att kunna göra resor (ensam eller tillsammans med mentor) för att skapa marknadskontakter. Programmet har genomförts enligt plan.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.