Mentor4Research 2014

Diarienummer 2013-02348
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att vara en ´katalysator för kommersialisering av forskningsresultat´ märks på lång sikt. Uppskattas ha gett en god start även detta år med flertalet forskare som har utvecklats väl. Måluppfyllelsen för de kortsikiga målen (deltagare, engagemang, best practive, utvärdering, nya universitet) har varit god.

Resultat och förväntade effekter

Måluppfyllnad för året har varit god. Deltagare har överlag som tidigare varit mycket positiva till programmet (forskare 9,2 och mentorer 8,8 på skala 1-10). Effekterna av ökad kommersialiering forskningsresultat är mer långsiktiga..

Upplägg och genomförande

Varje utvald forskare har fått en handplockad affärsmentor. Utöver individuella möten mellan forskare och mentorer har flera regionala möten samt en nationell träff. Varje forskare har haft tillgång till ett s k Reseomkostnadskonto a 30 000 kr för att kunna göra resor (ensam eller tillsammans med mentor) för att skapa marknadskontakter. Programmet har genomförts enligt plan.

Externa länkar

Mentor program for academic researchers. Catalyst for commercialization.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.