Laserbird

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Inst. för Cell och Molekylärbiologi
Funding from Vinnova SEK 1 516 000
Project duration May 2018 - June 2019
Status Ongoing
Venture Framtidens drönare
Call Drönare för individer och samhälle

Purpose and goal

Syftet med Laserbird-projektet är att utveckla en drönarprototyp för ogräsbekämpning på jordbruksfält. En laserstråle kommer att vara selektivt riktad mot ogräs från en obemannad luftfarkost (UAV eller drönare) för att "koka" dessa växter, hämma eller avsluta deras tillväxt och därigenom begränsa ogräsets resurskonkurrens med grödor.

Expected results and effects

Vi avser att upprätta en metod för bekämpning av ogräs som fungerar utan användning av herbicider eller bekämpningsmedel, och utan förbrukning av fossila bränslen. Detta förväntas leda till en minskning av jordbrukets miljöpåverkan.

Planned approach and implementation

Projektet kommer att följa två parallella spår, med laboratorie- och luftburna experiment. Laboratorieundersökningarna syftar till att utveckla lämpliga styrparametrar för en högeffektslaser som möjliggör effektiv destruktion av ogräs. Den energi som deponeras av laserstrålen denaturerar växtproteiner och kokar intracellulärt vatten. De luftburna experimenten kommer att användas för att utveckla styrprocedurer för drönaren som möjliggör säker siktning vid verklig drift. En ögonsäker lågeffektslaser kommer att användas för dessa tester och vid demonstrationer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.