ICT for fast decisions regarding hazardous materials

Reference number
Coordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - CBRN skydd och säkerhet
Funding from Vinnova SEK 1 268 528
Project duration November 2010 - June 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00668

Page statistics