I2P Global

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration November 2011 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Idea to Product Global 2011 syftade till att utbilda studenter inom kommersialisering av innovation. Baserat på vår utvärdering har detta skett eftersom deltagarna har varit mycket positiva och uttryckligen kommunicerat att de har inspirerats, lärt sig mycket samt knutit viktiga kontakter. Vidare har tävlingen fört fram Sverige, Stockholm och KTH som centrum för innovation.

Results and expected effects

Ett lyckat event, många nya kontakter på många nivåer har skapats och tävlingens överlevnad säkrats. Deltagarna fick en mycket positiv bild av Sverige, Stockholm och KTH. Visst genomslag i media, se länk nedan.Nya skolor har visat intresse för att delta och inom Sverige kommer nästa år ett I2P Sweden att hållas då intresset från övriga landet är starkt. Ett patent söktes under tävlingen och flera idéer kommer att vidareutvecklas med hjälp av kontakter skapade under I2P Global.

Approach and implementation

Idea to Product Global 2011 genomfördes den 17-19 november. Dagarna innehöll en I2P välkomstmottagning, en välkomstmottagning hos US Embassy i Stockholm, en feedbackomgång av presentationer för maximerat lärande, en SAGA Session event, en reception på Stockholms Stadshus, Championship-presentationer, Technology Showcase, nätverkande och prisceremoni, facultymöte, avslutnings/gala-middag. Lokalerna var huvudsakligen KTH. Allt gick enligt planer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.