I2P Global

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Idea to Product Global 2011 syftade till att utbilda studenter inom kommersialisering av innovation. Baserat på vår utvärdering har detta skett eftersom deltagarna har varit mycket positiva och uttryckligen kommunicerat att de har inspirerats, lärt sig mycket samt knutit viktiga kontakter. Vidare har tävlingen fört fram Sverige, Stockholm och KTH som centrum för innovation.

Resultat och förväntade effekter

Ett lyckat event, många nya kontakter på många nivåer har skapats och tävlingens överlevnad säkrats. Deltagarna fick en mycket positiv bild av Sverige, Stockholm och KTH. Visst genomslag i media, se länk nedan.Nya skolor har visat intresse för att delta och inom Sverige kommer nästa år ett I2P Sweden att hållas då intresset från övriga landet är starkt. Ett patent söktes under tävlingen och flera idéer kommer att vidareutvecklas med hjälp av kontakter skapade under I2P Global.

Upplägg och genomförande

Idea to Product Global 2011 genomfördes den 17-19 november. Dagarna innehöll en I2P välkomstmottagning, en välkomstmottagning hos US Embassy i Stockholm, en feedbackomgång av presentationer för maximerat lärande, en SAGA Session event, en reception på Stockholms Stadshus, Championship-presentationer, Technology Showcase, nätverkande och prisceremoni, facultymöte, avslutnings/gala-middag. Lokalerna var huvudsakligen KTH. Allt gick enligt planer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03577

Statistik för sidan