Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Human Factors Lab for Future Air Systems

Reference number
Coordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Funding from Vinnova SEK 2 200 000
Project duration March 2017 - June 2018
Status Completed

Purpose and goal

Ett human factorslabb för framtida flygsystem har implementerats på LiU. Labbet har även demonstrerats och testats vid ett flertal tillfällen, såväl internt som externt.

Expected results and effects

Projektet har nått planerade resultat inom given tids- och kostnadsram. Flera vetenskapliga konferensbidrag har presenterats som ett resultat av projektet.

Planned approach and implementation

Labbet har distribuerad förmåga i samverkan med sitt systerlabb på ITA i Brasilien, vilket såväl har möjliggjort samverkan under projektets gång såväl som lagt en bra grund för framtida/utökad samverkan.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2017-01765

Page statistics