Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Human Factors Lab for Future Air Systems

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett human factorslabb för framtida flygsystem har implementerats på LiU. Labbet har även demonstrerats och testats vid ett flertal tillfällen, såväl internt som externt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har nått planerade resultat inom given tids- och kostnadsram. Flera vetenskapliga konferensbidrag har presenterats som ett resultat av projektet.

Upplägg och genomförande

Labbet har distribuerad förmåga i samverkan med sitt systerlabb på ITA i Brasilien, vilket såväl har möjliggjort samverkan under projektets gång såväl som lagt en bra grund för framtida/utökad samverkan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01765

Statistik för sidan