Human Factors Lab for Future Air Systems

Diarienummer 2017-01765
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Detta är ett projekt för ett human factors lab för framtida flygsystem. Arbetet baseras på tidigare arbete inom NFFP6 såväl som verksamhet externt NFFP. Målet är dels att ta fram ett labb och dels att demonstrera det.

Förväntade effekter och resultat

Som utkomst av detta arbete kommer Linköpings Universitet (LiU) på Institutionen för Datavetenskap (IDA) och Research Institutes of Swenen RISE SICS East att få tillgång till ett human factors labb med potential att stötta och möjliggöra framtida forskning inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Det kommer att finnas två huvudarbetspaket. 1) Implementation av ett human factors labb för framtida flygsystem. 2) Demonstration och tesning av labbet. Implementation, demonstration och testning kommer att äga rum på Linköpings Universitet (LiU) på Institutionen för Datavetenskap (IDA) och Research Institutes of Swenen RISE SICS East.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.