HandyMakers Herrljunga

Reference number
Coordinator HERRLJUNGA ELEKTRISKA AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration October 2015 - December 2016
Status Completed
Venture Makers
Call Makers Vår 2015

Purpose and goal

Projektet har vidareutvecklat ett befintligt samarbete mellan gymnasieskola och företag samt tagit fram samverkansmodeller för ett större utnyttjande, samt integration av, digitala hantverk i traditionella yrken. Samtidigt har en grund lagts för en hållbar lokal Maker-rörelse vid namn HandyMakers Herrljunga som har fungerat som utbildningsplattform och verkstad för projektet.

Expected results and effects

Mycket inom projektet har handlat om att kunna tillämpa ny teknik på redan befintliga installationer. Dock låg den initiala tröskeln vid att få de två olika världarna, skolans elever och yrkesarbetande, att tala med varandra och vara kreativa som grupp. Därför togs en idegenerator fram vars syfte är att fånga upp kompetens från respektive kategori och slumpa ihop den i frågeställningar vilka kunde analyseras och diskuteras av den sammansatta gruppen för att sedan eventuellt leda till konkreta lösningar.

Planned approach and implementation

Projektet bedrevs till största delen på Herrljunga Elektriska AB. Där upprättade projektgruppen en Makers-lokal med verktyg såsom datorer, server, 3D-skrivare, elektroniklabb och utvecklingsplattformar. I lokalen hölls sedan utbildning i programmering och industridesign samt fungerade som verkstad för de projekt som framkom med hjälp av idegeneratorn. Gruppen tog tidigt fram en trådlös appkontrollerad utvecklingsplattform baserad på Arduino och BLE som grund för fortsatt utveckling och prov av olika lösningar i projektet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.