Gendered conditions for management

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Enheten för för genus, organisation och ledning
Funding from Vinnova SEK 6 000 000
Project duration October 2008 - August 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01903

Page statistics