EUREKA Eurostars E!7349 asys

Reference number
Coordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Funding from Vinnova SEK 704 283
Project duration November 2012 - October 2015
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2012-02413

Page statistics