ECO - Extended Conveyer belt system

Reference number 2014-05202
Coordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2014 - June 2015
Status Completed
Venture Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Call Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Purpose and goal

Projektet ECO Extended conveyor belt system syftade till ny kunskap om möjliga lösningar till utökad funktionalitet för COBS rullar (kompositbaserade bandtransportörrullar med inbyggd elektronik). Målen att undersöka om ultraljud kan nyttjas för banddetektering, övervakning genom vibrationsanalys och skapande av molnlösning för presentationsmöjlighet har alla nåtts.

Results and expected effects

Möjlig metod för att detektera transportörband med ultraljud har tagits fram i laboratoriemiljö och kommer i nästa steg att vidareutvecklas till en prototyptest. Vibrationsanalys har utförts för fältinstallerade rullar och resulterat i rekommendationer om val av utrustning vilket utvecklas vidare i kommande projekt. Molnlösning för övervakning har etablerats och nyttjats för uppföljning av slutkund. Projektet har resulterat i en ny projektansökan som beviljats och kommer att genomföras kommande år.Projektet går vidare på lösningen och anpassad hantering för slutanvändare.

Approach and implementation

Projektet delades upp i arbetspaket där forskare vid LTU (Luleå tekniska universitet) samarbetade med respektive produktleverantör och slutkunder. Den utmanande driftmiljön för fältinstallationerna har gett värdefulla erfarenheter vad gäller utförande och kravbild samt givande samarbete med slutkunder och förståelse för deras behov.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.