Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Digital Sweden

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration November 2017 - January 2019
Status Ongoing

Purpose and goal

Digital Sweden är en kraftsamling inom IKT området i Sverige med syfte är att öka våra IKT leverantörer och slutanvändares möjlighet att påverka de europeiska forsknings- och innovationsagendorna inom det europeiska ramprogrammet H2020 och FP9. Det är viktigt att, som EU gör, lyfta fram den generiska användningen av IKT inom olika industrisektorer och här finns stora samordningsmöjligheter. Regeringens omfattande samverkanssatsning på uppkopplad industri och nya material gör att IKT-frågorna har fått ännu större betydelse för satsningar på svensk industris digitalisering.

Expected results and effects

Digital Sweden kommer att effektivisera det svenska påverkansarbetet som sker mot EU:s ramprogram genom bättre samordning och koordinering samt verka för ett ökat nationellt intresse. Konkret förväntas detta leda till: (1) Att svensk IKT, såväl nationellt som internationellt, synliggörs; (2) Ökad samverkan och informationsutbyte mellan påverkansaktörerna inom IKT-området i Sverige (3) Stimulerar ett ökat svenskt deltagande i internationella FUI program, primärt inom IKT- området; (4) Utlysningar inom ramprogrammet är bättre anpassade till de svenska utmaningarna.

Planned approach and implementation

För att genomföra Digital Sweden har vi identifierat att tre processer behöver koordineras: (1) påverkansarbetet; (2) skapa kunskap om möjligheter med EU i näringslivet samt (3) kommunikation. Därför kommer Digital Sweden att skapa tre stycken olika program: Ambassadörs-, Promotors-, och Kommunikationsprogrammet. De olika programmen är naturligtvis nära sammanlänkade men har olika målgrupper och syfte. Påverkan sker inom ambassadörsprogrammet medans marknadsföringen av möjligheterna för näringslivet sker inom ramen för promotors programmet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 1 December 2017

Reference number 2017-05166

Page statistics