Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Data-Driven Predictive Maintenance for Trucks

Reference number
Coordinator Högskolan i Halmstad - CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research
Funding from Vinnova SEK 205 000
Project duration September 2016 - February 2018
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors

Important results from the project

Projektets mål är att stärka samarbetet mellan Högskolan i Halmstad och Volvo Group genom att förbättra förståelsen för Volvos verksamhet och utmaningar, på ett sätt som ökar kvaliteten på befintliga förebyggande underhållstjänster och möjligtvis leder till utveckling av nya tjänster. Därigenom ökar den svenska industrins konkurrenskraft, möjliggör utbyte av erfarenhet och kunskap mellan akademin och industrin, samt ökar synligheten inom det vetenskapliga samfundet.

Expected long term effects

Projektet utvecklade modeller för att förutse fel i komponenter, generalisera modellerna för olika komponenter och förklara resonemanget bakom de beslut som fattas av data mining-modellen. Resultaten är planerade att implementeras i VOSP (Volvo Service Program), inledningsvis under 2018 för den svenska marknaden och som en ny tjänst med ett löfte om ”100% uptime”. Projekt ledde också vidare till två nya forskningssamarbeten med Volvo Group, Vinnova FFI HEALTH-projektet och KK-stiftelsens NU16-kursutvecklingsprojekt för industrin.

Approach and implementation

Projektet fokuserade på utveckling av en data-driven maskininlärningsmetod för förebyggande underhåll baserat på sensoravläsningar som samlats in ombord på Volvo-lastbilar. En lista över komponenter som är mest fördelaktiga för förebyggande underhåll ur ett affärsperspektiv, har valts ut för denna analys. Metoderna har utformats så att de lätt kan generaliseras för nya komponenter. Metodutvecklingen omfattade dataförbehandling, balansering av data, modellval, sätta parametrar för modeller och utvärderingsstrategier.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-03451

Page statistics