CTR Roadmap

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration December 2011 - February 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2011-03918

Page statistics