CTR Roadmap

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03918

Statistik för sidan