Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Construction 4,0

Reference number
Coordinator Smartilizer Scandinavia AB
Funding from Vinnova SEK 800 000
Project duration July 2016 - September 2018
Status Completed

Purpose and goal

1) skapa system för effektivisering av anläggningsarbetsplatser som gör det möjligt att tillämpa metoder från tillverkningsindustrin i dessa miljöer. 2) Ta fram en lösning för data-analys av nyckeldelar i värdekedjan i anläggningsarbeten, t.ex. materialhantering.

Expected results and effects

1) Prototyp för effektivisering av arbete vid anläggningsarbete har tagits fram och provat i industriell skala i ett projekt för markrengöring. Denna prototyp ska nu vidareutvecklas till produkt. 2) Utifrån erfarenheterna i markrengöring har ett systemkoncept för att spåra kontaminerade massor utvecklats. Detta systemkoncept ska nu utvecklas vidare till demonstrator och senare prototyp.

Planned approach and implementation

Arbetet har genomförts i nära samarbete med nyckelföretag inom både tillämpning (markarbeten) och teknikexpertis (matematisk analys, m.m.) samt med högskolor (Chalmers och Halmstad) Anläggningsbranschen har låg erfarenhet av samarbete med små teknikutvecklingsföretag, vilket ledde till att projektet utförts i samarbete med företag inom branschen för hantering av industriavfall, där tillämpningarna inom markrengöring är väldigt lika de inom anläggninsbranschen. Detta upplägg har fungerat mycket väl.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-01348

Page statistics