Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Construction 4,0

Diarienummer
Koordinator Smartilizer Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

1) skapa system för effektivisering av anläggningsarbetsplatser som gör det möjligt att tillämpa metoder från tillverkningsindustrin i dessa miljöer. 2) Ta fram en lösning för data-analys av nyckeldelar i värdekedjan i anläggningsarbeten, t.ex. materialhantering.

Resultat och förväntade effekter

1) Prototyp för effektivisering av arbete vid anläggningsarbete har tagits fram och provat i industriell skala i ett projekt för markrengöring. Denna prototyp ska nu vidareutvecklas till produkt. 2) Utifrån erfarenheterna i markrengöring har ett systemkoncept för att spåra kontaminerade massor utvecklats. Detta systemkoncept ska nu utvecklas vidare till demonstrator och senare prototyp.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i nära samarbete med nyckelföretag inom både tillämpning (markarbeten) och teknikexpertis (matematisk analys, m.m.) samt med högskolor (Chalmers och Halmstad) Anläggningsbranschen har låg erfarenhet av samarbete med små teknikutvecklingsföretag, vilket ledde till att projektet utförts i samarbete med företag inom branschen för hantering av industriavfall, där tillämpningarna inom markrengöring är väldigt lika de inom anläggninsbranschen. Detta upplägg har fungerat mycket väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01348

Statistik för sidan