Construction 4,0

Diarienummer 2016-01348
Koordinator Smartilizer Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - september 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att ta ett första steg mot ökad digitalisering av anläggningsindustrin genom att ta fram och demonstrera ett smart koncept för att öka utnyttjandegraden av grävare och dumprar.

Förväntade effekter och resultat

Möjliggöra besparingar genom att minska maskinkostnaderna och projekttiden inom anläggningsarbete. Dessutom kommer man att göra besparingar (både kostnader och koldioxid) på minskade transporter. Data som samlas in kommer också göra det möjligt att ta fram ett koncept för automatisk rapportering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i samarbete med anläggningsföretag och utvecklingspartners som är specialiserade på olika komponenter i systemet (sensorer, data, kommunikation, etc.), samt med universitet i form av examensarbeten. Arbetet kommer bedrivas enligt en standardmässig industriell utvecklingsplan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.