Apiconisis

Reference number
Coordinator Apiconisis AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2012 - July 2013
Status Completed

Purpose and goal

Vi förväntade oss att fram tio nya uppdrag och slutfört tre. Effekten skulle bli att vi hade tillräckligt med referenser på relevanta targets för att kunna initiera samarbete med Big Pharma. Vi har utfört tre uppdrag med gott resultat och tagit in ytterligare 6 projekt med ledande institut runt om i Europa. Detta har givit oss experimentella data och referenser för att nå läkemedelsbolagen. I dagsläget är vi i slutdiskussion med två läkemedelsbolag i Belgien och USA.

Results and expected effects

Den förväntade effekten av projektet var att locka industrin. Vi tror att vi har varit framgångsrika i denna aspekt. Vi har nu ett stort material och referenser för att tas på allvar.

Approach and implementation

Vi har varit på tre konferenser i Stockholm, London och San Diego. Vi har genomgått en screeningutbildning i Tyskland och säljutbildning inom STING. även ledarskapsutbildning för VD. Vi har utvecklat programvara tillsammans med ett amerikanskt institut. Vi har tagit fram ett nytt varumärke och sökt skydd med hjälp från Bergenstråhle & Lindvall (B&L). Patentstrategier kommer att göras i samråd med Forskarpatent, AWA patent och B&L. En plan för framtida finansiering har upprättats tillsammans med affärsängel.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.