Apiconisis

Diarienummer
Koordinator Apiconisis AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

1.Huvudmålet inom kundkontakter är att ha etablerat samarbete med minst en betalande kund för mättjänster Uppfyllt, se nedan 2.Huvudmålet inom finansiering är att ha initierat diskussioner med minst en branschkunnig affärsängel som är intresserad Uppfyllt, även styrelsebeslut från KTH holding 3.Ha kompletterat vårt IP skydd (t.ex. användande av know-how, trade secrets, PCT-ansökan klar och patentstrategi klar, varumärket definierat) Uppfyllt 4.Blivit ett STING-bolag för att möjliggöra effektiv bolagisering inkl. uppskalning, finansiering och nätverk Uppfyllt

Resultat och förväntade effekter

1.Vi har etablerat samarbete med ännu en kund, Professor Lars Gunnar Larsson (cancer), är i slutdiskussion med bl.a. Professor Gierow (ögats torrhet), Professor Wahren (HIV blockerare) och Rudbeck laboratoriet i Uppsala. 2.KTH holding har tagit styrelsebeslut om att gå in med 250 000 kr; en privat affärsängel vill gå in på samma villkor 3.Vi har skickat iväg en PCT patentansökan till USA, diskuterat patentstrategier med Forskarpatent och Bergenstråhle. Varumärket är definierat med ADs Mattis Bernstone och David Eide 4.Vi blev STING bolag i juni och har flyttat till nya lokaler vid KTH

Upplägg och genomförande

Vi har varit på industriella konferenser i Hamburg, Boston, Manchester och London. Där har vi har haft möten med bl.a. Genepep, Phylogica, MerckSerono, Orion, Abbot, Eli Lily. Värdefulla kontakter har knutits, partnerskap etablerats och kundförståelsen ökat. Kundstrategier har utvecklats tillsammans med bl.a. konsult Gisela Sitbon, läkemedelskonsult Anne Lesage, Olof Berglund (STING) och Lilian Wikström (CEO KIAB och tidigare valideringschef på AZ). Vi blev inbjudna till investerarmötet Anglonordic i London, där vi bl a träffat representanter för Novo Nordisk

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.