Advanced Optical Imaging (ADIMA)

Reference number 2018-01896
Coordinator NILT SWEDEN FILIAL
Funding from Vinnova SEK 1 791 000
Project duration August 2018 - January 2020
Status Ongoing
Venture Innovationsprojekt i företag 2018
Call Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Purpose and goal

Utvecklingen av optiska system befinner sig i början på en övergångsperiod där klassiska linser håller på att ersättas av avancerade diffraktiva linser. En vanlig kameramodul består ofta av upp till sex olika klassiska linser. Ett likvärdigt system baserat på diffraktiv optik kräver endast platta optiskta element med avancerad yttopografi. NILT Sweden Filial är en av ledarna inom tillverkning av avancerade diffraktiva linser och vill ta nästa steg i kvalitet för att kunna ersätta klassiska linser i kamerasystem och mobiltelefoner.

Expected results and effects

Den senaste revolutionen på kameramarknaden ersatte den analoga framkallningstekniken med ett digitalt CMOS-chip, och digitalkameran föddes. I nästa steg av utvecklingen kommer de klassiska linserna i kamerasystem ersättas med diffraktiv optik och det kommer att bli möjligt att drastiskt minska vikt, storlek och kostnad som är nyckelfaktorer för många applikationer. Mobiltelefontillverkarna, som redan har lyckats skala ner dimensionerna på kamerorna, är en av de drivande krafterna och kommer förmodligen bli de första användarna av diffraktiv optik för bildupptagning.

Planned approach and implementation

NILT Sweden Filial har många års erfarenhet av nanostrukturering med fokus på nanoimprinting. I ADIMA projektet kommer NILT Sweden Filial att fokusera på utveckling av avancerade diffraktiva mönster i kisel på nanometerskala. För att reducera kostnaden på de optiska elementen kommer de dyra kiselstrukturerna att replikeras i plast.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.