Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Skaraborgs innovationssluss - en kostnadseffektiv lösning för flera kommuner

Skaraborgs innovationssluss är ett projekt som drivs av Skaraborgs kommunalförbund tillsammans med 15 kommuner. Man jobbar med att vidareutveckla kommunernas samverkan och öka innovationskraften i kommunerna. Läs intervjun om hur idéslussen kom till och hur deltagarna jobbar.

Det är lättare sagt än gjort och såklart inget som görs över en dag. Men ett steg på vägen är att etablera en gemensam innovationssluss som arbetar med att fånga in, testa, utveckla och sprida medarbetares idéer och innovationer.

Vad är Skaraborgs Innovationssluss?

Vi tror att en gemensam sluss för Skaraborgs kommuner gör det enklare att realisera fler idéer då det blir mer kostnadseffektivt för kommunerna samt att lösningen, innovationen, kan se liknande ut för flera kommuner. Varje kommun ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt! Innovationsslussens målgrupp är de dryga 22 500 medarbetare i Skaraborgs kommuner. Det är deras idéer och engagemang som vi måste omsätta för att stå väl rustade inför framtidens utmaningar.

Hur arbetar ni?

För att kunna fånga in idéer krävs en arbetskultur som uppmuntrar till nytänkande. Vi arbetar därför mycket med utbildning av kommunernas chefer kring ledarskap och innovation för att de i sin tur ska kunna skapa rätt förutsättningar för medarbetare att arbeta med innovation och förändringsarbete i sina verksamheter. Själva innovationsslussen följer en tydlig struktur där idébäraren (medarbetaren) lämnar in sin idé genom ett webbformulär och därefter prövas idén genom olika steg.  Där spelar delprojektledarna i kommunerna en viktig roll. De fungerar som en idécoach ute i kommunernas verksamhet och bistår Skaraborgs Innovationssluss i arbetet med idéerna. I själva slussen arbetar två processledare och en kommunikatör som arbetar med allt alltifrån att utforma utbildningar till att vara ute och informera om slussen i kommunerna. Vi tror att det är jätteviktigt att synliggöra det innovationsarbete som bedrivs och visa på hur man kan arbeta med innovation i offentlig verksamhet. 

Vad har ni gjort hittills?

Mycket har hänt i Innovationsslussen sedan vi öppnade för idéer i mars 2018. Vi har tillsammans med Linköpings universitet genomfört Innovationsledarskapsutbildningar för enhetschefer i våra kommuner. Som ett komplement till det har vi arrangerat egna utbildningar där fokus har varit att ge deltagarna praktiska metoder, verktyg och processer som kan användas i arbetet med idéer och innovationer. Det har exempelvis varit utbildningar i tjänstedesign, jämställdhet och nyttorealisering. Sedan har vi även skapat nyhetsbrev och tagit fram olika typer av informationsmaterial såsom foldrar och metodhandböcker.

Tips till andra som vill arbeta med innovation i offentlig verksamhet?

Idéprocessarbetet tar betydligt längre tid än vad vi vad räknade med. Många idéer slussas ofta vidare till andra aktörer för rådgivning och bedömning. Ju fler personer som är inblandade, desto fler kalendrar ska synkas när det ska fixas möten och avstämningar. Som i alla projekt blir det ett glapp när personal slutar eller byter tjänster. Det kan också vara svårt att rekrytera rätt kompetens, i synnerhet om man jobbar i tidsbegränsade projekt såsom vi har gjort. Det är några av de saker vi tror det är bra att tänka på om man vill börja med innovationsarbete i sin egen kommun.

Har ni något exempel på en idé eller innovation som kommit in?

Vi har många intressanta idéer inne i vår process, med såväl kommersiell höjd som med stora effektiviseringseffekter, men som vi inte ännu har hunnit driva i mål. En av alla spännande idéer som kommit in är idén ”Föräldraresan – Ett evidensbaserat tillgängligt stöd”. Idén bygger på att föräldrar önskar mer stöd på webben om psykisk ohälsa bland barn och unga. En webbaserad föräldrautbildning – Föräldraresan – skulle kunna möta det behovet!

Frågor?

Vill du veta mer om Skaraborgs Innovationssluss så hör av dig till projektledare Gustaf Lexell, Skaraborgs kommunalförbund.

Last updated 15 November 2021

Page statistics