Möt några innovativa projekt

Sverige har deltagit i flera projekt inom Horisont 2020. Bli inspirerad av några exempel på lyckade projekt som svenska aktörer koordinerat.

Fler svenska projekt

Alla svenska projekt som har fått finansiering finns i EU-kommissionens webbapplikation EU Results. Vill du veta mer om de olika delprogrammen eller har andra frågor, är du välkommen att kontakta någon av våra nationella kontaktpersoner.

Alla svenska projekt i EU Results (ec.europa.eu)

Våra kontaktpersoner för alla delar av Horisont 2020

Last updated 18 September 2018   |   Page manager: Ida Hallengren   |   Page statistics