Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Resultat av sexårsutvärdering av strategiska innovationsprogram

Organised by: Vinnova, Energimyndigheten och Formas Virtuella Thu 17 Dec 2020 at 10:30-14:45

Den 17 december 2020 presenteras observationer och slutsatser från sexårsutvärderingar av den andra omgångens strategiska innovationsprogram. De sex programmen är Innovair, BioInnovation, IoT Sverige, Smartare Elektroniksystem, SIO Grafen och Swelife.

Webbsändning

You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as videoclips from YouTube. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

Change your privacy settings

Watch video on external page

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har upphandlat Faugert & Co Utvärdering AB (med underleverantörer Technopolis Ltd och Sweco Society AB) för att genomföra sexårsutvärderingar av strategiska innovationsprogram.

Vad visar utvärderingen?

Syftet med uppdraget är bland annat att påvisa resultat och tidiga effekter från satsningen samt att utgöra underlag för beslut om fortsatt finansiering.

Under seminariet presenteras sexårsutvärderingens övergripande observationer, reflektioner och slutsatser men även utvärderingsresultat för varje enskilt strategiskt innovationsprogram.

Agenda för dagen:

  • 10:30 - 12:00 Övergripande presentation av utvärderingen: Webbsändning
  • 12:00 - 13:00 Lunchpaus
  • 13.00 - 14.45 Utvärderingsresultat per program, via Teams:
    Välj mellan tre parallella sessioner:
    o  13.00 - 13.45    BioInnovation, SIO Grafen eller Smartare elektroniksystem
    o  14.00 - 14.45    Innovair, Swelife eller IoT Sverige

Ta del av genomgångarna i efterhand

Vill du ta del av eftermiddagens genomgångar av de sex programvisa utvärderingsresultaten i efterhand, kontakta Johanna Dahlin, Vinnova.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Peter Åslund

Head of department

+46 8 473 30 49

Mer om de strategiska innovationsprogrammen

De strategiska innovationsprogrammen ska genom samverkan skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Last updated 21 December 2020

Page statistics