Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Klimatanpassning i byggd miljö

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område hållbar samhällsbyggnad. Utlysningen är en del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Vinnova och Formas. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka för 2-åriga innovationsprojekt hos Vinnova med möjlighet till fortsatt finansiering och för 4-åriga forskningsprojekt via Formas.  Här hittar du ansökningsomgångarna inom utlysningen.

Last updated 21 May 2024

Reference number 2021-01075

Page statistics