Smarta städer - vad Vinnova gör

Updated: 5 December 2017 | Published: 20 February 2017

Filmen ger ett smakprov på vad Vinnova arbetar med inom området Smarta städer.

Last updated 5 December 2017

Page statistics