Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utvärdering strategiska innovationsprogram

Första utvärderingen av MedTech4Health, InfraSweden2030, Drive Sweden, RE:Source och Smart Built Environment

Book cover Utvärdering strategiska innovationsprogram
Published
2018-December
Series number
Formas rapport R7:2018
Publisher
Formas
Author
Sara Modig, Christopher Palmberg och Monica Schofield
ISBN
978-91-540-6106-8
ISSN
Number of pages
44

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning på aktörsdrivna program mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Satsningen inleddes 2012 genom finansiering av strategiska forsknings- och innovationsagendor som programmen sedan baserats på. Agendor arbetades fram av aktörer inom ett specifikt område som i samverkan definierade visioner, mål och strategier för utveckling av området. De strategiska innovationsprogrammen ska genom samverkan inom områden, som är strategiskt viktiga för Sverige, skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för en ökad internationell konkurrenskraft.

Syftet med programmen är att uppnå nationell kraftsamling av kompetens, stimulera till nya innovationsinvesteringar, nya samarbeten och nya nätverk med gemensamma mål för internationell konkurrenskraft. Totalt har 17 program startats i fyra omgångar. De fem program som startade under 2015 har nu genomgått en 3-årsutvärdering. De utvärderade programmen är MedTech4Health, InfraSweden2030, Drive Sweden, Smart Built Environment samt RE:Source. Under 2016 och 2017 utvärderades de första 11 strategiska innovationsprogrammen som startade under 2013 respektive 2014.

Huvudsyftet med 3-årsutvärderingen är att utvärdera etableringsfasen. Utvärderingen ska belysa och skapa förståelse för programmens styrkor och vad som har förbättringspotential. Resultatet av utvärderingen presenteras i den här rapporten. Den inledande beskrivningen av varje program har respektive program skrivit. 

Utvärderingen är betydelsefull i och med att den tillhandahåller värdefulla rekommendationer som kan förbättra programmens fortsatta genomförande. Programmen ska på sikt utvecklas mot en starkare internationell position och konkurrenskraft för att stärka svenska styrkeområden.

Last updated 15 December 2022

Page statistics