Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Samband mellan immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt

Två kunskapsöversikter

Book cover Samband mellan immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt
Published
2017-May
Series number
VR 2017:03
Publisher
Vinnova
Author
Marcus Holgersson – Chalmers tekniska högskola och Simon Ek & Roger Svensson – Institutet för näringslivsforskning (IFN)
ISBN
978-91-87537-62-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
126

Investeringar i immateriella tillgångar står idag för en betydande del av företags tillgångar, och hanteringen av dem är en viktig del i organisationernas arbete med att stärka sin konkurrenskraft. På samhällsnivå står dessa investeringar för en ökande andel av de totala investeringarna i ekonomin och är därmed är en avgörande faktor för fortsatt ekonomisk tillväxt och välstånd.

Vinnova och Patent- och registreringsverket (PRV) har av regeringen fått i uppdrag att bidra till en förstärkt kunskapsutveckling, det vill säga forskning, om sambandet mellan immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt och nyttjandet av patentinformation som strategiskt verktyg.

Med syftet att få fram en bild av kunskapsläget, och för att identifiera behov av ytterligare forskning, finansierade Vinnova under 2016 två kunskapsöversikter:

  • Management av immateriella tillgångar som adresserar kunskap om samband på organisationsnivå och ger en översikt av forskning kring hur management av immateriella tillgångar framtagna i innovationsprocesser bidrar till konkurrenskraft.
  • Immateriella tillgångar, innovationer och ekonomisk tillväxt/välstånd på makronivå avser som titeln antyder kunskapsläget kring dessa samband på samhällsnivå.

Resultaten av kunskapsöversikterna ligger till grund för utformningen av två utlysningar av forskningsmedel under 2016 och 2017.

Last updated 15 December 2022

Page statistics