VFT1 - InnovationskontorEtt Linköpings Universitet

Reference number
Coordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Funding from Vinnova SEK 680 000
Project duration February 2012 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Vid LiU produceras forskningsresultat och annan kunskapsmassa, som kan utgöra utgångspunkt för utveckling av näringslivet, och därmed också sysselsättningen, både regionalt och nationellt. Det har funnits ett gap mellan forskningsresultat och mogna skeden, då företag kan växa organiskt eller med hjälp av riskkapital. Målet med projektet är att genom att välja ut projekt med god potential, samt formulera och verifiera affärshypoteser till en mognad då de kan överleva på marknadsmässiga villkor. Under 2012 har InnovationskontorEtt medverkat vid 10 sådana bolagsbildningar.

Results and expected effects

InvationskontorEtt har under 2012 hanterat 61 inkomna idéer, varav 24 stycken förädlats inom VFT0-programmet. Detta har resulterat i 6 stycken beviljad VFT1-projekt. De hanterade projekten har varit mycket goda och livskraftiga, men numerären har varit otillfredsställande. InnovationskontorEtt har medverkat vid 10 bolagsbildningar under 2012, vilket är mycket tillfredsställande.

Approach and implementation

VFT0 och VFT1 är en del av InnovationskontorEtts dokumenterade Affärsutvecklingsprocess. Varje potentiellt VFT0-projekt tilldelas en Affärsutvecklare, som också beslutar om tilldelning av VFT0-medel. Projektet dokumenteras enligt en mall. Varje VFT1-projekt hanteras i dialogform av en Affärsutvecklare, som tillsammans med Idéägaren avfattar en projektbeskrivning. 3 Affärsutvecklare (2 interna + 1 extern) gör gör sedan vars en skriftlig bedömning. Dessa bedömningar utgör sedan underlag för Afffärsutvecklingsgruppens beviljande eller avslag.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.