Swedish Algae Factory

Reference number 2014-03420
Coordinator Göteborgs Universitet - Biologi och miljövetendkap
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration October 2014 - December 2016
Status Completed
Call

Purpose and goal

Målet med projektet var att verifiera att en kostnadseffektiv produktion av algbaserad råolja är möjlig året runt i svenska klimat där alger odlas på avfallsvatten. Slutsatsen är att det krävs extremt stora produktionsvolymer för att nå målet även om man skulle erhålla intäkter som vattenreningstjänst. För att erhålla en tidigare vinstbringande verksamhet är fokus nu att nyttja algernas nanoporösa kiselskal för att öka effektiviteten i solpaneler. Kiselskalet produceras samtidigt som koldioxid infångas, vatten renas från kväve och fosfor och en organisk biomassa produceras.

Expected results and effects

Projektet har visat att det är möjligt att rena vatten samt producera nya hållbara produkter från alger i en process där koldioxid naturligt absorberas. En uppbyggnation av en demonstrationsanläggning är planerad för att vidare kommersialisera och bekräfta algernas potential att bidra till minskad övergödning, minskade koldioxidutsläpp samt produktion av en algbiomassa som kan nyttjas i en rad samhällsnyttiga tillämpningar. Projektet har även skapat nya jobb och förhoppningsvis kommer det framåt leda till att fler jobb och tillväxt skapas i Sveriges framtida bioekonomi.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts enligt plan

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.