SeMiFOT2

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Funding from Vinnova SEK 4 950 000
Project duration December 2009 - June 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04675

Page statistics