Responsive Reputational Risk Monitoring (3RM)

Reference number 2014-02191
Coordinator 4C Strategies AB
Funding from Vinnova SEK 1 690 000
Project duration July 2014 - July 2015
Status Completed

Purpose and goal

Målet med projektet har varit att utveckla ett lättanvänt mjukvaruverktyg, för övervakning av riskindikatorer och allmäna attityder mot företag, vilket möjliggör hanteringen av ryktesrisker. Detta övergripande mål har i de flesta aspekter uppnåtts, även om mer arbete återstår för att paketera lösningen på ett sätt som medger att kunden själv kan konfigurera exempelvis riskindikatorer och inhämtning av Social Media Intelligence på ett bra sätt. De tekniska förutsättningarna har genom projektet kommit på plats, vilket möjliggör snar kommersialisering av produkten.

Results and expected effects

Projektet Responsive Reputational Risk Monitoring (3RM) har resulterat i att 4C Strategies nu har utökat sin mjukvarusvit, Exonaut, med en attraktiv funktionalitet som tillåter kunder att i realtid övervaka externa dataströmmar för att på så sätt få användbara underrättelser och beslutsstöd. Trots att den i projektet utvecklade modulen ännu inte är färdigpakteterad och tillgänglig som hyllvara så används delar av den redan idag kommersiellt av stora kunder med samhällsviktiga funktioner, däribland Trafikverket och SOS Alarm.

Approach and implementation

Projektet Responsive Reputational Risk Monitoring (3RM) geomfördes uteslutande internt inom 4C Strategies forsknings- och utvecklingsavdelningar i Stockholm och Malmö. Det har dels bestått av en metodologisk utredning för att identifiera lämpliga sätt att ta fram riskindikatorer för ryktesrisker, dels en anpassning av 4C Strategies existerande riskhanteringsmjukvaruplattform Exonaut, samt slutligen framtagande av en separat modul för att hantera externa dataströmmar på ett användarvänligt sätt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.