Research School in Internal Combustion Engine Technology

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration April 2008 - March 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-03013

Page statistics