Nordic Life Science Days 2014

Reference number 2013-05520
Coordinator SwedenBIO Service AB
Funding from Vinnova SEK 125 000
Project duration December 2013 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med NLSDays är att bygga upp en effektiv plattform för att marknadsföra det bästa vi har av Svensk och Nordisk life science till en relevant publik från hela världen med fokus på investeringar, partnering och nätverkande samt att informera om och diskutera viktiga ämnen med stor påverkan för branschens framtid. Målet med konferensen var att signifikant öka antalet kontakter, samarbeten, affärer och investeringar såväl inom regionen som internationellt. Målen har uppnåtts och antalet delegater och deltagande företag har ökat markant.

Results and expected effects

Centralt för konferensens affärsmål är partneringsystemets effektivitet och kvalitet. I statistiken kan vi jämföra NLSDays med andra stora internationella möten som använder matchmaking mjukvaran partneringONE. ´Acceptance rate´ på NLSDays är mycket hög vilket indikerar att vår konferens attraherar ´rätt´ människor och företag vilket bör leda till effektivitet och måluppfyllelse. årets siffror (2013 inom parantes) ser ut på följande sätt: Meeting requests i partneringsystemet: 7700 (3500), Scheduled meetings 1600 (1000), Licensing opportunities 490 (123).

Approach and implementation

Konferensen arrangeras i centrala Stockholm och sträcker sig över två dagar och består av huvudprogram, företagspresentationer, utställning och partneringmöten. Den centrala geografiska placeringen är ändamålsenlig och får stor uppskattning. Arrangörerna har delvis låtit andra organisationer ta ansvar för sessioner i huvudprogrammet vilket har medfört ett varierat och högkvalitativt program. Möjligheterna till företags och investerarpresentationer har lockat relevanta aktörer och partneringmöten har fyllts till sista plats.

External links

Nordic Life Science Days

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.