Molecular dynamics of immune cell responses investigated by FCS

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för tillämpad fysik
Funding from Vinnova SEK 1 400 000
Project duration September 2007 - August 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-00261

Page statistics