Graduate School in Tribology

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration April 2008 - March 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-03006

Page statistics