Gender Perspective on Embedded Intelligent Systems - Application in healthcare technology

Reference number
Coordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration October 2008 - December 2011
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01796

Page statistics