Functionality enhanced technologies for use of built-in systems in advanced medical processes

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Funding from Vinnova SEK 8 730 000
Project duration September 2008 - January 2012
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02950

Page statistics