Competitive timber bridges for the future

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för bygg- och miljöteknik
Funding from Vinnova SEK 3 702 000
Project duration October 2008 - May 2012
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01732

Page statistics