Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Nytt samordningskontor för life science

Published: 13 February 2018

Regeringen etablerar ett nytt samordningskontor för life science som ska ledas av Jenni Nordborg, chef för Vinnovas avdelning hälsa.

Varför behövs ett samordningskontor för life science?

Life science är en viktig sektor för Sverige. Under flera år genomförde life science-företagen neddragningar i forsknings- och utvecklings-verksamhet och exporten minskade. På senare år har trenden börjat vända men den globala konkurrensen ökar och vi behöver stärka vår position. Vi behöver därför ta ett helhetsgrepp kring hälsa och life science.

Vad ska ni arbeta med?

Det handlar om att främja kunskapsutveckling, innovation i hälso- och sjukvården och att se till att Sverige är attraktivt för life science-företag. Kontoret ska medverka till att samordna politiken och tydliggöra prioriteringar. Det har gjorts mycket under den tidigare life science-samordnaren Anders Lönnberg. Nu samlas allt i ett kontor med personal från flera departement vilket gör att arbetet kan bli ännu mer strategiskt.

Vad behöver göras för att stärka Sveriges position?

Vi behöver fler kliniska studier i Sverige för alltmer individanpassade och avancerade behandlingsmetoder. Vi behöver snabba på samordningen av kvalitetsregistren och nationella biobanker, öka takten i digitaliseringen och satsa på testbäddar som gör Sverige attraktivt för investeringar i produktion av läkemedel och medicinteknik.

Frågor?

Jenni Nordborg

Director

+46 8 473 30 75

Last updated 14 November 2023

Page statistics