Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Ny science park kan öka nyttan av ESS och MAX IV

Vinnova föreslår att en nationell science park skapas runt de internationella forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund. En rapport från Vinnova slår fast att en sådan teknikpark kan initiera användning och leveranser kring big science-anläggningarna.

En nationell teknikpark kan tillsammans med ESS-/MAX IV-kansliet och Big Science Sweden utveckla ekosystemet och möjliggöra att Sverige drar största möjliga nytta av de stora forskningsanläggningarna.

Teknikparken ska engagera relevanta aktörer och samordna resurser och funktioner runt anläggningarna. Vinnova har föreslagit en nationell process för att utforma en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och innovationsmiljö runt ESS och MAX IV, i form av en nationell teknikpark.

Katalysator för samverkan

Den övergripande målsättningen för en nationell teknikpark föreslås vara att den blir en katalysator för samverkan i ekosystemet kring ESS och MAX IV. Verksamheten ska underlätta för användare och leverantörer att bygga kompetens, testa användning och förbättra sina affärskoncept i relation till forskningsanläggningarna.

Rapporten är framtagen inom ramen för ett regeringsuppdrag – med syfte att utreda hur den nationella processen för att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och innovationsmiljö runt anläggningarna ESS och MAX IV bör utformas.

Rapporten beskriver ett förslag på en etableringsprocess och funktioner i en science park, som föreslås utgå från Science Village i Lund med noder på flera ställen i Sverige.

Här hittar du rapporten om en nationell Science Park i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV

Frågor?

Rebecca Hollertz

Programme Manager

Last updated 6 February 2023

Page statistics