Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Visuella Effekter

Området visuella effekter är i expansion och förvandling. Tillgången till teknik ökar globalt samtidigt som spelreglerna och kostnaderna skiljer sig mellan länder. För att Sverige ska säkra sin position framöver behövs nya utmanande samarbetsformer mellan aktörer med skilda förutsättningar och mål.

Området för visuella effekter (VFX) – och i synnerhet postproduktionsindustrin – är i dag ett svenskt styrkeområde med bra förutsättningar internationellt. Integreringen av visuella effekter i nöjes- och reklamindustrin är ett faktum, men globaliseringen skärper spelreglerna då i synnerhet skatteregler och kostnader för arbetskraft skiljer sig stort mellan olika delar av världen – samtidigt som tillgången till tekniken ökas överallt i världen. Dessa faktorer utgör på samma gång ett hot och en unik möjlighet för det svenska erbjudandet.

Agendan syftar till att utgöra en katalysator för utvecklingen och förstärkningen av det svenska området för visuella effekter. Området är under stark omvandling internationellt och agendans mål är att samla krafterna hos självständiga organisationer som i dag har skilda förutsättningar för att jobba ihop, bidra och dra nytta av gemensam utveckling.

För att klara framtidens utmaningar på den nya globala marknaden identifierar agendan ett antal utvecklingsområden som centrala:

  •  export – nätverk och metoder för att utveckla och främja svensk export av visuella effekter
  • ökad volym av VFX – information om och marknadsföring av området för visuella effekter hos film- och reklamaktörer
  • ökad synlighet – information, marknadsplaner och insatser nationellt och globalt för att knyta starkare band till målgrupper
  • företagsutveckling – kvalitets- och hållbarhetssäkring, utbildningar och samarbeten mellan lärosäten internationellt
  • riskkapital för att utveckla egen intellectual property – säkerställande av en egen immaterialrättslig policy för industrin.

En ökad global efterfrågan på visuella effekter utgör en stor potential, men nya och intensifierade samverkansformer krävs för att angripa projekten inom utvecklingsområdena. Föreningen Swedish Visual Effects Association spelar en central roll i samverkan då den utgör en neutral arena där kompenshöjande aktiviteter och ett gränssnitt mellan industri och akademi kan organiseras.

Läs agendan

Agenda Visuella effekter

Last updated 1 December 2021

Page statistics