Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Trådlös kommunikation

Wireless is more. Trenden är tydlig: alla och allt kopplas upp. Både traditionella och nya branscher kan dra nytta av trådlös kommunikation för att öka värdet på produkter och tjänster. Vinnare är både enskilda användare och samhället som helhet.

När miljarder föremål och människor kopplas upp blir kraven på datalagring stora, och insamlingen av data sker främst via trådlösa nätverk. Kombinationen av rikstäckande mobilnät och tillgången på billiga terminaler och modem har skapat nya möjligheter att använda trådlös kommunikation inom många nya sektorer – även sådana sektorer som traditionellt inte förknippas med trådlös anslutning. Det är inte längre bara den traditionella telekombranschen som påverkas av den nya trådlösa tekniken.

Sverige är i dag världsledande inom trådlös kommunikation och har både stora aktörer och kluster av små och medelstora företag runt välkända akademiska institutioner. Detta lockar internationella företag att etablera verksamhet i Sverige. Men de svenska aktörerna runt är i dag fragmenterade och saknar en gemensam strategi, och dessutom finns utmaningar i form av brist på kompetenta medarbetare och effektiv infrastruktur.

Den här agendan sätter upp långsiktiga mål som exempelvis:

 • nya värdekedjor
 • hållbar utveckling
 • tillväxt.

På kortare sikt är målen exempelvis:

 • kartläggning av sektorer som gynnas av trådlös kommunikation
 • standarder för framtida nätverk
 • ökning av spinoff-företag.

Agendan föreslår fem insatsområden:

 • nationella testbäddar
 • gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt
 • kompetensutveckling genom mobilitet och företagsforskarskolor
 • synlighet mot allmänheten och övrigt näringsliv för acceptans för nya lösningar
 • involvering av SMF som leverantörer.

Universitet, storföretag, SMF, tillverkare, operatörer och tjänsteleverantörer behöver i större grad samarbeta med framtida behovsägare såsom hälsovård, industri, transportsektorn och liknande.

Läs agendan

Agenda trådlös kommunikation

Last updated 1 December 2021

Page statistics