Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Social robotik

Närvaron av robotar i mänskliga miljöer kommer att öka snabbt. Dessa robotar måste veta hur de ska kommunicera på människors vis och hur de ska bete sig på ett säkert sätt i människors närvaro. Sverige behöver vara med i utvecklingen av detta område med stor innovationspotential.

Robotar har på senaste tiden äntrat mänskliga miljöer, och deras närvaro i dessa miljöer kommer bara att öka med tiden. Detta gör att robotarna måste förstå sociala signaler; de måste veta hur man kommunicerar på människans villkor och hur man kan agera på ett säkert sätt i närheten av människor. 

Innovationsområdet innehåller gränsöverskridande forskning och teknologiutveckling i korsningen mellan kunskap om människans sociala interaktion och teknologiområden såsom robotik, talteknologi, datorseende datoranimering, modellering av sociala signaler och maskininlärning med stora datamängder (big data). Inom många av dessa områden har Sverige lång erfarenhet och god position. Nya tekniska landvinningar inom bland annat molnteknologi ger helt nya möjligheter.

På lång sikt är agendans målsättning att:

  • ta kontroll över en skenande utveckling inom robotik och styra den mot samhällsnyttiga mål
  • leda utvecklingen av robotar som kan samarbeta med oss på våra villkor
  • ge alla människor, inte bara vissa utvalda, tillgång till de möjligheter som social robotik ger
  • placera Sverige i en ledande position i denna utveckling. Det övergripande målet är att realisera visionen om uthållig och nyttoskapande social robotik i människans tjänst.

För att nå målen föreslår agendan i första hand aktiviteter som handlar om hur både människor och robotar ska lära sig att förstå det sociala samspelet mellan dem. Det vill man göra genom att:

  • skapa ett innovationsklimat som medger flexibiltet för prototypskapande och idétestning samtidigt som det medger långsiktighet
  • skapa innovation med verkliga människor, verkliga behov och verkliga miljöer
  • höja medvetenheten om social robotik
  • nå nyckelaktörer inom relevanta områden
  • skapa strategier för att identifiera och nå nya marknader.

Samverkan kommer att ske mellan forskare, innovatörer och användarrepresentanter för att matcha människors behov med teknikens möjligheter.

Läs agendan

Agenda för social robotik

Last updated 1 December 2021

Page statistics