Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Medel till innovationskontor

Det finns tolv innovationskontor i landet som på uppdrag av Utbildningsdepartementet bland annat ska öka användningen av forskning. Med vår satsning Verifiering för tillväxt stödjer vi innovationskontoren med medel för verifiering av forskningsresultat.

Syftet med satsningen är att effektivisera processen för användning av forskningsresultat och idéer från forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut.
Vinnovas stöd till verifiering har haft två utlysningar, VFT-1 och VINN-Verifiering (VFT-2). VFT-1 riktade sig till verifieringsprojekt i forskningsnära fas och VINN-Verifiering (VFT-2) stöttade verifiering av affärskoncept.

Verifieringen kunde till exempel bestå av marknadsanalyser, patentstrategier, proof-of-concept studier med mera. Åtta innovationskontor startade 2009 och fyra startade 2012. Innovationskontoren finns på universiteten

 • Chalmers tekniska högskola, Chalmers Innovationskontor
 • Göteborgs universitet, Forsknings- och Innovationskontoret
 • Karolinska institutet, Innovationskontoret vid Karolinska institutet
 • Kungliga Tekniska högskolan, KTH Innovation
 • Linköpings universitet, LiU Innovation
 • Luleå tekniska universitet, LTU Business AB
 • Lunds universitet, Innovationskontor Syd
 • Mittuniversitetet samordnar Karlstads universitet, Linnéuniversitetet samt Örebro universitet, Fyrklövern
 • Stockholms universitet, Innovationskontoret
 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Holding
 • Umeå universitet, Innovationskontor Norr
 • Uppsala universitet, UU Innovation

Utvärdering

Vinnova har på uppdrag av Utbildningsdepartementet genomfört en utvärdering av innovationskontorens prestationer. Utvärderingen ligger till grund för hur Utbildningsdepartementet fördelar medlen till innovationskontoren från och med 2016.

Kontakt

Anna Tegnesjö

Programme Manager

+46 8 473 31 62

Last updated 30 June 2017

Page statistics